AQUALONGA

Aquest topònim és el d’un antic terme medieval que formaria part de l’actual terme de Sant Cugat del Vallès

El seu significat seria el de riu gran o llarg i el trobem també en altres llocs romanitzats com Andalusia, Astúries o Galícia (Espanya), Còrsega (França), La Campània o La Lombardia (Itàlia), o Viana do Castelo (Portugal).

El terme d’Aqualonga estava situat entre la Serra de Collserola i el Vallès i pertanyia al comtat de Barcelona. És un dels termes més grans al voltant de la ciutat comtal entre els segles X i XIII. Els seus límits estan definits a l’acta de consagració i dotació de Sant Cebrià d’Aqualonga o d’Aiguallarga, de l’any 1047.

Dins la descripció dels seus límits podem identificar alguns elements de l’orografia o la hidrografia: Serra d’en Vell (Serra de Sunla), la riera d’Aqualonga, Coll Blau – Turó del Soldat (coma Albedone), riera de Vallvidrera, la serra de Can Julià (serra de Colmadella), Matrone (Puigmadrona), o el Turó de Can Calopa (Podio de Brica).

La primera menció d’Aqualonga com a terme és del tercer quart del segle X. Per referir-se a aquest terme també trobem altres formes: vall, vila, lloc i castell. La denominació d’Aqualonga també fa referència a un riu, que encara avui dia conserva el topònim.

Aqualonga estava format per llocs més petits: Valldoreix, Canals, Llaceres, Cercedol, Campanyà, Fontcalçada i Vallseca. Aquests llocs, al llarg dels segles XI i XII es van convertir en termes, fragmentant l’antic terme.

A l’actualitat el record d’Aqualonga queda en el nom d’un torrent, en el d’un barri de Valldoreix, en alguna empresa i en els llibres d’història.

Juanjo Cortés
Historiador Valldoreixenc