Benvolguts/des veïns i veïnes:

Ens plau comunicar-vos que s’ha constituït l’associació de veïns de Ca N’Enric La Miranda de Valldoreix amb el nombre de registre 34042 a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i amb data 1 de març de 2007.

Per tal motiu us convidem a participar de manera activa a la nostra associació, a ser membres, aportant idees, suggerències, experiències, inquietuds, fer propostes, fer les coses,… tractant així de millorar el nostre entorn, el nostre medi ambient, la qualitat de vida, la seguretat ciutadana, fomentar la nostra participació com veïnes i veïns als ens locals tant a l’ Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix com al Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a millorar la nostra EMD de Valldoreix.

També volem recollir les vostres aportacions en els àmbits de la seguretat ciutadana, transport-mobilitat, reciclatge-recollida d’escombraries, i tots els temes d’interès veïnal que ens interessin i preocupin, per resoldre’ls o millorar-los.

Un dels temes que ens afecta directament en aquest moment és l’urbanització dels carrers i les incidències que pugueu tenir amb les rases, els accessos a les cases i garatges, la tala d’arbrat dels nostres carrers i boscos, les escomeses de la façana, el soterrament dels serveis, el pagament de la contribució especial, etc…

No dubteu en col·laborar, participar i en fer arribar les vostres suggerències, de les quals en serem els portaveus, per començar, davant la nostra EMD.
Per comunicar-vos amb l’associació, podeu fer-ho a través del mail: info@avvcelm.cat

Ben cordialment i fins aviat.

AVVCELM
Josep-Lluis Salazar
President