Aquest molí hidràulic depenia del Castell de Canals i està molt a prop del mateix. Va estar en funcionament entre els segles XII i XIX.

moli1

El molí de Canals era mogut per l’aigua que permetia moldre grans, aprofitant l’energia cinètica de la riera de Canals. Els cereals provenien dels camps de conreu de secà de les masies de l’antic municipi de Canals.

moli2

Els molins hidràulics destinats a la mòlta del gra van ser un element industrial imprescindible en el món agrari medieval, bastint-se’n als marges dels rius i torrents, aquí en el torrent de Canals. Per al seu funcionament es construïa una complexa xarxa de séquies.

El mateix nom de Canals ens indicaria l’existència d’aquesta xarxa de canalitzacions d’aigua. A la riera de Canals sabem de l’existència de diverses basses que servien per acumular l’aigua. Cal tenir en compte que el règim pluvial no és constant i calia aprofitar l’aigua de les pluges, així com l’aigua dels brolladors naturals que existien. Molt a prop hi ha un carrer que porta el nom de Brollador. La domesticació de l’aigua i la construcció d’aquesta xarxa hidràulica servia també per a la irrigació de diversos camps de conreu. Les zones d’horta estaven situades a l’actual camp de futbol i al barri del Regadiu, que porta aquest nom com a recordatori de què va ser.

Del molí es conserven alguns elements destacables, el cup, el carcau i unes parets

on es poden apreciar els forats per la gronsa. La senyalització que l’EMD de Valldoreix ha col·locat recentment al costat del camí serà també un element fonamental en la conservació i en donar a conèixer el molí. Tots, EMD, entitats i valldoreixencs tenim l’obligació de protegir i conservar el nostre patrimoni. Tenim encara molta feina.

moli3

Juanjo Cortés