Actual seu E.M.D.

LA CREACIÓ DE L’ENTITAT LOCAL MENOR DE VALLDOREIX 

Després dels tres intents fallits dels anys 1926, 1936 i 1948, de recuperar un ajuntament o una administració pròpia per a Valldoreix, l’any 1958 es va crear l’Entitat Local Menor de Valldoreix (ELM), dins del terme municipal de Sant Cugat. Aquesta insistència de més de trenta anys per aconseguir l’ELM es fonamentà en arguments històrics i de manca de prestació de serveis per part de l’Ajuntament de Sant Cugat.

Entre els arguments per tenir una administració pròpia, es recuperà la memòria històrica del desaparegut municipi de Canals o Canals Roges, que va ser agregat el 1846, contra la voluntat dels canalencs, al municipi santcugatenc. Entre la manca de serveis que sistemàticament eren deficitaris, trobem la negativa per part de l’Ajuntament a la creació d’un mercat a Valldoreix, el dèficit en transports públics, la manca d’urbanització dels carrers, problemes amb el subministrament d’aigua i electricitat, etc… Tots els serveis aconseguits per a Valldoreix havien estat un esforç per part de la societat civil valldoreixenca, i molt especialment per part de l’Associació de Propietaris de Valldoreix (APV).

Associació de propietaris VDX

El 1953 el Sr. Carles Camps, president de l’APV reprengué l’Estudi per a la formació de Valldoreix en un ajuntament independent de Sant Cugat del Vallès o bé el reconeixement de Carta Municipal per a Valldoreix. El 30 d’agost de 1956 es presentà la petició d’autonomia administrativa amb el suport de 217 famílies. Tot i la negativa de la majoria del consistori santcugatenc i el seu advocat, el Dr. Josep Mª Pi i Sunyer, la intervenció de l’alcalde Sr. Josep Mª Martí i Gras va ser determinant per a que l’expedient d’autonomia prosperés. La petició valldoreixenca comptà amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Comissió d’Urbanisme i el Servei Provincial d’Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals. El 21 de març de 1957 l’expedient s’envià al Ministerio de la Gobernación a Madrid, i 18 mesos després en el Consell de Ministres reunit al Pazo de Meiràs (Galícia) el 5 de setembre de 1958, s’autoritzà la constitució de Valldoreix en Entidad Local Menor, “por estimar con características peculiares dentro del municipio al que pertenece el lugar de Valldoreix…”.

Antiga seu E.M.D.

El 16 de novembre de 1959 es constituïa la Junta Veïnal sota la presidència de l’alcalde Sr. Ramón Escayola i Villaró i els vocals Joan Fuster i Montardit, i Mateo Navarro Millán. La seu provisional de l’ELM va ser la de l’APV fins el trasllat a la seu de la Rbla. Verdaguer 182, el març de 1962.

Juanjo Cortés
Historiador Valldoreixenc