Innaguració camp de futbol 1933 (foto colecció particular)

VALLDOREIX 1933: UNA VISIÓ MIRONIANA.

Els diumenges 19 de març, 13 d’abril, 4, 11 i 18 de juny, 2 i 9 de juliol apareixia a les planes del diari La Vanguardia uns anuncis de Tranvía y Urbanizaciones de Valldoreix S.A. amb la grafia ValldoreiX

El 4 de juny de 1933 es destacava el camp d’esports de Valldoreix, “ha despertado enorme entusiasmo la construcción de un campo de deportes en el nuevo sector de Montmany”. El 18 de juny apareixien en competència dos anuncis de promoció de Valldoreix. Un de la urbanització Borràs, definida com l’única que tenia tots els carrers urbanitzats, amb instal·lació de llum elèctric, aigües canalitzades, casino, tennis, botiga de queviures, etc… L’altra, de Tranvía y Urbanizaciones de Valldoreix S.A., definia Valldoreix com una urbanització moderna, dotada de totes les comoditats, amb baixador de tren, botiga de queviures, una església mil·lenària i de gran interès artístic i històric, casino, aigua canalitzada, enllumenat públic, escoles, servei d’autobús, telèfon i camp d’esports en construcció (piscina, futbol, tennis). Aquest segon anunci estava encapçalat per un ValldoreiX amb una grafia que cridava l’atenció dins la pàgina.

D’aquells anuncis urbanístics inserits a les pàgines de La Vanguardia no només queda un record hemerogràfic sinó també artístic. A principis del 1933, Joan Miró es trobava a casa dels seus pares a Barcelona. Fa una sèrie de pintures que es basaven en uns collages, creant a partir d’ells unes abstraccions de les formes. El mateix Joan Miró diu: “El 1933, per exemple, solia estripar diaris en formes desiguals i els enganxava en unes cartolines. Dia rere dia vaig acumular aquestes formes. Després d’haver acabat els collages, em servien de punts de partida per a les pintures. No copiava els collages. Senzillament, deixava que em suggerissin formes…” (J. Miró, Partisan Review, febrer 1948).
Aquests collages estaven fets amb llapis grafit i retalls de diari enganxats sobre unes cartolines d’uns 47 per 61 cm. En un d’aquests collages, Miró utilitzà un retall d’un d’aquests anuncis amb la grafia “ValldoreiX”, unides la “V” i l’“X” per una línia a la part superior i emmarcada amb unes paral·leles. L’abstracció final de Miró són línies que es creuen, amb el cos de les lletres buit, deixant veure el fons i l’espai omplert de color negre.

Terreny de l’antic camp de futbol de VDX

L’any 1933 va ser una any d’esdeveniments a Valldoreix, al març Miró feia una abstracció inspirada en Valldoreix, al setembre s’inaugurava el camp d’esports i el 22 d’octubre el president de la Generalitat, Francesc Macià visitava Valldoreix.

Juanjo Cortés
Historiador Valldoreixenc