canto-gregoriano
Conferenciant: Josep Maria Masclans Segura
dissabte 21 de gener de 2023, a les 17.30h de 2023
Església de Sant Cebrià de Valldoreix.

Temari:
– Els neumes, a l’origen de la notació musical gregoriana.
– El Gradual neumat, de Dom Eugène Cardine.
– Rituals a l’origen del cant gregorià actual. Busquem els orígens a França i a Itàlia.
– El cant gregorià, columna vertebral de tota la música occidental. De la monòdia a la polifonia.
– El tetragrama, el pentagrama.
– Guido d’Arezzo.
– L’aparició de nous compositors.
– El cant gregorià i la litúrgia catòlica.
– Llibres litúrgics, antifonaris, cantorals…
– On i quan es canta la música gregoriana?
– L’Ordinari de la Missa.
– De la Missa, segons el temps litúrgic.
– El cant gregorià, un Patrimoni de la Humanitat?